Glarmesterlaugets Garantiordning er din garanti for professionelt glarmesterarbejde.

Glarmesterlaugets garantiordning - Glas-med-garantiGarantiordningen sikrer, at de aftaler du indgår med Glarmesterlaugets medlemmer altid skal opfyldes.

Der skal ikke underskrives noget særskilt dokument for at være dækket af garantien. Det eneste du skal gøre er at sikre dig, at den glarmester du vælger, er medlem af Glarmesterlauget.

Kig efter garanti-logoet. Logoet er din garanti for ordentligt glarmesterarbejde

V. R. Glas ApS

…er selvfølgelig medlem af Glarmesterlaugets Garantiordning